SVEUČILIŠTE DUBROVNIK

Radovi na izgradnji objekta: Zgrada Veleučilišta Dubrovnik.
Izvedeni keramičarski radovi cca 2.700,00 m².

  • Podna keramika.
  • Zidna keramika.