HOTEL IVKA DUBROVNIK

HOTEL IVKA DUBROVNIK

Radovi na izgradnji Hotela Ivka u Dubrovniku.
Izvedeni keramičarski radovi cca 3.870,00 m².

  • Podna keramika.
  • Zidna keramika.
  • Hidroizolacija.

,