PEMO CENTAR DUBROVNIK

PEMO CENTAR DUBROVNIK

Radovi na izgradnji i uređenju PEMO Centar u Dubrovniku.
Izvedeni keramičarski radovi cca 4.300,00 m².

  • Podna keramika.
  • Zidna keramika.